NOVICE
Zadnje novice Arhiv novic
Določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe v letu 2017
30.01.2018
Vlada RS je v letošnjem letu v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določila deleže prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe s sklepom, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, štev. 33/17

Embalažna družba Embakom je tudi letos dosegla rahlo povečanje tržnega deleža, kot sledi:
- za odpadno embalažo iz papirja, kartona in lepenke: 6,10 %
- za odpadno embalažo iz stekla: 3,52 %
- za odpadno embalažo iz plastike in kovin (mešana embalaža): 4,22 %
- za odpadno embalažo iz lesa: 6,05 %
Svojim zavezancem smo vse leto 2017 zagotavljali prevzeme odpadne embalaže, ki je nastajala na njihovih dvoriščih, prav tako pa smo prevzeli vso komunalno odpadno embalažo pri vseh izvajalcih javne službe v skladu z določenimi tržnimi deleži.

S prevzeto odpadno embalažo smo ravnali v skladu z veljavno zakonodajo in s svojimi podizvajalci sledili doseganju okoljskih ciljev recikliranja.
Problemska konferenca komunalnega gospodarstva
24.11.2016
22. in 23. septembra 2016 je v Kongresnem centru Rogaška Slatina potekala 6. problemska konferenca komunalnega gospodarstva, na katerem je imel direktor družbe za ravnanje z odpadno embalažo EMBAKOM d.o.o. prispevek z naslovom "Problematika odpadne embalaže v Sloveniji".
Prispevek lahko najdete v rubriki POVEZAVE, ZANIMIVOSTI
EMBAKOM d.o.o.
Družba za ravnanje z odpadno embalažo
Pod hrasti 33, 1218 Komenda
05 - 908 24 42
info@embakom.si