POVEZAVE
ZAKONODAJA
 • Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-NPB7)
  (neuradno prečiščeno besedilo)
  (Uradni list RS, št. 30/16)
 • Uredba o odpadkih - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
  (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15)
 • Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov
  (Uradni list RS, št. 33/17)
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
  (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11, 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr. in 35/17)
 • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
 • KORISTNE INFORMACIJE
 • OKOLJSKE DAJATVE
 • MERILA ZA RAZVRŠČANJE PREDMETOV MED EMBALAŽO IN PONAZORITVENI PRIMERI
 • ŠTEVILO EO ZA POSAMEZNO VRSTO EMBALAŽE
 • PRIMER OBRAČUNSKEGA OBRAZCA
 • SEZNAM DRUŽB ZA RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO (DROE)
 • PLAČILO DAJATVE
 • OBRAZCI
 • Obrazec EMBALAŽA-OBR-Priloga 2 (EXCEL)
  OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZARADI NASTAJANJA ODPADNE EMBALAŽE
 • Obrazec EMBALAŽA-OBR-Priloga 2 (WORD)
  OBRAČUN OKOLJSKE DAJATVE ZARADI NASTAJANJA ODPADNE EMBALAŽE
 • PRIJAVA/ODJAVA DEJAVNOSTI EMBALERJEV, PROIZVAJALCEV OZIROMA PRIDOBITELJEV EMBALAŽE TER PRIDOBITELJEV EMBALIRANEGA BLAGA
 • ZAHTEVEK ZA VRAČILO OKOLJSKE DAJATVE
 • VPIS PODJETIJ IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV, KI DAJEJO MANJ KOT 15.000 kg EMBALAŽE LETNO V EVIDENCO
 • POGOSTA VPRAŠANJA
 • OKOLJSKA DAJATEV ZARADI NASTAJANJA ODPADNE EMBALAŽE
 • DRUGE POVEZAVE
 • REPUBLIKA SLOVENIJA
  Ministrstvo za okolje in prostor
  AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
 • REPUBLIKA SLOVENIJA
  Ministrstvo za finance
  FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
 • KOMTEKS d.o.o.
 • SNAGA d.o.o.
 • ZANIMIVOSTI
 • 6. PROBLEMSKA KONFERENCA KOMUNALNE DEJAVNOSTI
 • EMBAKOM d.o.o.
  Družba za ravnanje z odpadno embalažo
  Pod hrasti 33, 1218 Komenda
  05 - 908 24 42
  info@embakom.si