EMBALAŽNA SHEMA

Vključitev v embalažno shemo

Vlada je 8.4.2021 sprejela novo Uredbo o embalaži in odpadni embalaži. Pričakuje se, da bo s tem preprečeno kopičenje mešane komunalne embalaže (embalaže iz rumene kante) pri komunalnih podjetjih, ki ga je vlada v preteklih letih reševala z interventnimi zakoni.
S to uredbo je postavljena zakonska podlaga, da vsak gospodarski subjekt - podjetje ali samostojni podjetnik - poskrbi, da je vsa embalaža (ne glede na količino), ki jo uvaža na trg RS oziroma jo daje na trg RS, tudi pobrana. Za to embalažo je potrebno poskrbeti tudi v smislu ustreznega ravnanja. To v njegovem imenu in za njegov račun naredi družba za ravnanje z odpadno embalažo.
Kaj to pomeni za vas, če ste podjetje oziroma s.p.?
V praksi to pomeni, da se mora vsako podjetje, ki prvič daje na trg RS embalirane izdelke ali embalažo ali embalirane izdelke ali embalažo uvaža za lastne potrebe:
 1. Vključiti v družbo za ravnanje z odpadno embalažo
 2. Plačati embalažnino
Primeri načinov dajanja odpadne embalaže na slovenski trg:
Če se najdete vsaj v enem izmed zgoraj navedenih primerov, ste dolžni poskrbeti, da je vaša odpadna embalaža na slovenskem trgu pobrana in da so stroški v zvezi z embalažo plačani. To za vas naredimo mi. Kako?
Preprosto v samo treh korakih:
 1. Izpolnite spodnji obrazec o količinah embalaže, ki jo prvič dajete na slovenski trg oziroma jo uvažate za lastne potrebe, in poslali vam bomo nezavezujočo ponudbo
 2. Sklenite pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo
 3. Plačate embalažnino
Obrazec za povpraševanje
Izpolnite oba dela obrazca in nam s klikom na tipko Pošlji posredujte njuni vsebini.
Papirna in kartonska embalaža (tudi tetrapak):
 
kg
Plastična embalaža:
 
kg
Lesena embalaža:
 
kg
Kovinska embalaža:
 
kg
Steklena embalaža:
 
kg
Embalaža iz keramike, tekstila, plute, slame, drugega biološkega materiala:
 
kg
Servisna embalaža = za polnjenje na prodajnem mestu:
(npr. vrečke za kruh, embalaža za slaščice, za pice, vsa embalaža za "to go")
 
kg
 
 
Podjetje:
*
Naslov:
*
Poštna številka:
*
Kraj:
*
Email:
*
Telefon:
 
Pošlji
Za vse, kar sledi, bomo poskrbeli mi.
Poenostavljeno povedano bo naša družba za ravnanje z odpadno embalažo poskrbela za odvoz vaše odpadne embalaže in ustrezno ravnanje z njo = recikliranje oz. predelavo.
Vsi zavezanci se morajo najkasneje v 30 dneh po veljavnosti nove uredbe vključiti v sistem ravnanja z odpadno embalažo ter začeti poročati in plačevati stroške (t.i. embalažnina). Ne odlašajte z vključitvijo, ker znašajo kazni med 1.200 EUR in 4.000 EUR.
Pokaži več
Kaj je embalaža?
Embalaža so vsi predmeti iz kakršnega koli materiala (papir, karton, plastika, kovina, les, steklo, keramika, slama, ipd.), ki obdajajo surovino, polproizvod, proizvod) ali ga držijo skupaj, za zaščito blaga na poti do kupca, ravnanje z njim, dostavo in predstavitev blaga od njegovega proizvajalca do uporabnika embaliranega blaga ali potrošnika.
Embalaža so tudi nevračljivi predmeti, ki se uporabljajo za enak namen. Vrste embalaže so
 1. prodajna ali primarna embalaža, npr. mleko v tetrapaku
 2. skupinska ali sekundarna embalaža, npr. 6 kosov mleka v nosilni ročki (6-pack)
 3. transportna ali terciarna embalaža, npr. 6 kosov mleka v nosilni ročki, zloženih na paleti in ovitih s folijo
Predmeti se opredelijo kot embalaža tudi na podlagi teh meril:
 1. Predmeti so embalaža, če ustrezajo zgoraj navedeni opredelitvi izraza embalaža, ne da bi to posegalo v morebitne druge funkcije, ki jih tudi lahko ima embalaža, razen če je predmet sestavni del proizvoda in je potreben za to, da vsebuje, podpira ali ohranja navedeni proizvod njegovo celotno življenjsko dobo, ter je namenjeno, da se vsi elementi uporabijo, potrošijo ali zavržejo skupaj.
  Pokaži več
 2. SERVISNA EMBALAŽA so predmeti, oblikovani in namenjeni za polnjenje blaga na prodajnem mestu, ter predmeti za enkratno uporabo, ki so prodani ali napolnjeni z blagom ali oblikovani in namenjeni za polnjenje blaga na prodajnem mestu, če imajo funkcijo embalaže.
  Pokaži več
 3. Sestavine embalaže in dodatni elementi, vključeni v embalažo, so del embalaže, v katero so vključeni. Dodatni elementi, ki so neposredno obešeni ali pritrjeni na izdelek in opravljajo funkcijo embalaže, so embalaža, razen če niso sestavni del takega izdelka ter so namenjeni uporabi ali odstranitvi vseh elementov skupaj.
  Pokaži več

Po vključitvi v embalažno shemo

Vsa podjetja in s.p., morajo za vsako leto posebej voditi evidenco o embalaži, dani na trg RS, in sicer po posameznih materialih in količinah. Predlagamo, da vam pri vzpostavitvi evidence pomagajo vaši dobavitelji, ki praviloma imajo podatke o teži in vrsti posamezne embalaže, pa tudi podatke o količini pretekle nabave. V kolikor teh podatkov nimajo, boste morali vsako embalažo, v katero pakirate vaše izdelke, na začetku stehtati in vzpostaviti ustrezne evidence.
Štirikrat letno (za vsak kvartal) nam pošljete poročilo o dajanju embalaže na trg v RS, po posameznih vrstah embalaže.
V kolikor dajete na trg RS na letnem nivoju več kot 15 ton embalaže, ali pa če dajete na trg RS embalažo iz PVC, plastične nosilne vrečke, nagrobne sveče ne glede na količino, morate na FURS še:
ločilo ločilo ločilo
Vsa podjetja in s.p., ki prvič dajejo embalažo na trg RS, se morajo ob začetku opravljanja dejavnosti registrirati pri ARSO. Če tega še niste storili, se registrirajte s klikom na https://gea.arso.gov.si/embalaza/javno/prijavajavno.xhtml.
EMBAKOM d.o.o.
Družba za ravnanje z odpadno embalažo
Pod hrasti 33, 1218 Komenda
info@embakom.si