NOVICE

Zadnje novice Arhiv novic
NOVI PODATKI O ODPADNI EMBALAŽI TUDI ZA ODLOČANJE O EMBALAŽNINI
10.05.2018
Ministrstvo za okolje in prostor bo po spremembi uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo podrobno spremljalo podatke o količinah, ki jo v promet dajo manjši proizvajalci. Če se bo izkazalo za potrebno, bo lahko predlagalo tudi znižanje praga za plačevanje t. i. embalažnine.
Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo je v Sloveniji urejeno na podlagi načela podaljšane odgovornosti proizvajalca. To pomeni, da so proizvajalci embalaže odgovorni za vzpostavitev sistema ravnanja z odpadkom, ki nastane zaradi uporabe embaliranega izdelka in za financiranje tega sistema. V ta namen eni izmed družb za ravnanje z odpadno embalažo plačujejo t. i. embalažnino, ki je odvisna od količine embalaže, ki jo dajo letno v promet v Sloveniji, in od vrste embalažnega materiala.
V evidenco proizvajalcev pri Finančni upravi RS (Furs) se morajo vpisati proizvajalci, ki dajo letno prvič v promet več kot 15 ton embalaže. Ti okoljsko dajatev plačujejo štirikrat letno. Tisti, ki ustvarijo manjše količine embalaže, embalažnine ne rabijo plačevati.
Računsko sodišče je že leta 2015 opozorilo, da v sistem ravnanja z embalažo in odpadno embalažo ni bila vključena več kot polovica (53,2 odstotka) embalaže, dane v promet. V povprečju je bilo zato na leto v sistem premalo vplačanih vsaj 16 milijonov evrov embalažnine. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo pa po tem, ko dosežejo svoje predpisane deleže, odpadne embalaže od javnih komunalnih služb nočejo več prevzemati.
To področje ministrstvo za okolje in prostor ureja tudi s pomočjo zadnje novele uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Ta terja, da se tudi mali podjetniki in obrtniki, na primer frizerka, ki je iz tujine naročila šampone, vpišejo v evidenco Agencije RS za okolje (Arso) in enkrat letno poročajo o embalaži, ki jo dajo na trg. Doslej je veljalo, da so bili obveznosti poročanja oproščeni tisti, ki so na trg dali manj kot pet ton embalaže.
Proizvajalci morajo podatke o embalaži prvič sporočiti naslednje leto za letošnje koledarsko leto, v letošnjem letu pa se morajo vpisati v evidenco proizvajalcev in voditi svojo lastno evidenco o masi in vrsti embalaže, dane prvič v promet.
Ministrstvo za okolje in prostor bo z analizo teh na novo pridobljenih podatkov o proizvajalcih ter o masi in vrsti embalaže, ki je dana prvič v promet, v naslednjih letih ocenilo dejansko potrebo po znižanju praga 15 ton embalaže, dane letno prvič v promet, za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo, so povedali za STA.
"Če masa embalaže, za katero proizvajalci ne plačujejo stroškov ravnanja z odpadno embalažo, dejansko predstavlja pomemben delež mase vse embalaže, dane letno prvič v promet v Sloveniji, bo ministrstvo ocenilo primernost znižanja praga za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo zlasti z vidika vpliva take nove obveznosti na poslovanje srednjih, malih in mikro podjetij v primerjavi z drugimi možnimi ukrepi, kot sta na primer prenos te
obveznosti na osebe v distribucijski verigi ali natančnejša opredelitev osnov za tarifo obračunavanja storitev proizvajalcem, saj se s predpisom ne more določiti višine embalažnine," so zapisali.
Na področju ravnanja z embalažo je pomembna tudi sodba upravnega sodišča z dne 18. januarja letos. Upravno sodišče je namreč razsodilo, da obveznost družb za ravnanje z embalažo ne izhaja iz zakona o varstvu okolja, niti iz uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ali vladnega sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe.
Oblastveni posamični akt, ki tožniku nalaga obveznost prevzemanja odpadne embalaže, je namreč okoljevarstveno dovoljenje. To pomeni, da vlada ne more s sklepom določati, kolikšen delež ločeno zbrane embalaže mora prevzeti katera od pooblaščenih družb, kot je to počela doslej.
Na okoljskem ministrstvu so zagotovili, da bodo to sodbo spoštovali in v skladu z njo tudi vodili nadaljnje postopke. Kot so spomnili, se sodba nanaša na staro uredbo o ravnanju z embalažo in na okoljevarstvena dovoljenja za družbe iz leta 2012.
"Glede na spremembo zakonodaje in sodbo upravnega sodišča, ki izpostavlja okoljevarstveno dovoljenje kot oblastveni posamični akt, bomo dovoljenja po uradni dolžnosti dopolnili," so dodali ob tem. Na ministrstvu pa pripravljajo tudi zakonske določbe zakona o varstvu okolja na tem področju, ki bodo hkrati dale pravno podlago za prenos novega odpadkovnega svežnja šestih evropskih direktiv za krožno gospodarstvo v nacionalno zakonodajo.
Določitev deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe v letu 2017
30.01.2018
Vlada RS je v letošnjem letu v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo določila deleže prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe s sklepom, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, štev. 33/17

Embalažna družba Embakom je tudi letos dosegla rahlo povečanje tržnega deleža, kot sledi:
- za odpadno embalažo iz papirja, kartona in lepenke: 6,10 %
- za odpadno embalažo iz stekla: 3,52 %
- za odpadno embalažo iz plastike in kovin (mešana embalaža): 4,22 %
- za odpadno embalažo iz lesa: 6,05 %
Svojim zavezancem smo vse leto 2017 zagotavljali prevzeme odpadne embalaže, ki je nastajala na njihovih dvoriščih, prav tako pa smo prevzeli vso komunalno odpadno embalažo pri vseh izvajalcih javne službe v skladu z določenimi tržnimi deleži.

S prevzeto odpadno embalažo smo ravnali v skladu z veljavno zakonodajo in s svojimi podizvajalci sledili doseganju okoljskih ciljev recikliranja.
Problemska konferenca komunalnega gospodarstva
24.11.2016
22. in 23. septembra 2016 je v Kongresnem centru Rogaška Slatina potekala 6. problemska konferenca komunalnega gospodarstva, na katerem je imel direktor družbe za ravnanje z odpadno embalažo EMBAKOM d.o.o. prispevek z naslovom "Problematika odpadne embalaže v Sloveniji".
Prispevek lahko najdete v rubriki POVEZAVE, ZANIMIVOSTI
EMBAKOM d.o.o.
Družba za ravnanje z odpadno embalažo
Pod hrasti 33, 1218 Komenda
05 - 908 24 42
info@embakom.si