Objave

PRAVILNO ODLAGANJE EMBALAŽE
10.06.2021
Ustrezno odlaganje embalaže je pomembno. Pred oddajo le-te predlagamo, da jo popolnoma izpraznite in stisnete.
Ločeno zbrana embalaža je pomemben vir surovin, preko sortiranja in recikliranja stopa v krožni tok in se ponovno uporabi za enake, podobne oz. druge izdelke.

KAJ SODI V ZABOJNIK ZA EMBALAŽO – t.i. rumena kanta
plastenke pijač, čistil, pralnih sredstev
jogurtovi lončki
plastični lončki, kozarčki, pokrovčki
plastične vrečke
pločevinke živil in pijač
konzerve
tetrapak
stiropor
alu folija
pokrovi kozarcev
KAJ NE SODI V ZABOJNIK ZA EMBALAŽO
Plastični in kovinski predmeti, ki niso embalaža: npr. plenice, igrače, plastični deli pohištva, TV, računalnikov, neizpraznjena plastična embalaža nevarnih snovi…

KAJ SODI V ZABOJNIK EMBALAŽE IZ PAPIRJA, KARTONA, LEPENKE
Papirna embalaža: npr. vrečke, ovojni papir
Kartonska embalaža: npr. kartonske škatle
Embalaža iz lepenke: npr. tulec od wc papirja, od alu folije
Nosilne papirne vrečke
KAJ NE SODI V ZABOJNIK EMBALAŽE IZ PAPIRJA, KARTONA, LEPENKE
Tertrapak
Povoščena in plastificirana papirna in kartonska embalaža
Wc papir, papirnate brisačke in robčki
Tapete

KAJ SODI V ZABOJNIK ZA STEKLENO EMBALAŽO

Steklenice pijač in živil
Kozarci pijač in živil
Steklena embalaža zdravil in kozmetike
Druga steklena embalaža
KAJ NE SODI V ZABOJNIK ZA STEKLENO EMBALAŽO
Steklo, ki ni embalaža: npr. ogledala, avtomobilsko, okensko in drugo ravno steklo, steklo svetil, porcelan, keramika …HIERARHIJA RAVNANJA Z ODPADNO EMBALAŽO
25.05.2021
Pri ravnanju z odpadki se moramo držati hierarhije, ki nam jo narekujeta evropska in slovenska zakonodaja. Obe zapovedujeta osredotočanje na preprečevanje odpadkov, sledi ponovna uporaba, reciklaža, za tem pride na vrsto energijska predelava in na koncu odlaganje.
MREŽA ZBIRNIH CENTROV ZA PODJETJA IN S.P.
24.05.2021
Družba za ravnanje z odpadno embalažo Embakom ima v okviru upravljanja skupnega sistema spodaj navedeno mrežo zbirnih centrov, kjer prevzema nekomunalno embalažo v okviru družbe za ravnanje z odpadno embalažo. Končni uporabnik embalaže (ki ni potrošnik) jo lahko odda na naslednji mestih:

ZAHTEVE ZA EMBALAŽO
24.05.2021
Zahteve za embalažo so v Uredbi o embalaži in odpadni embalaži opredeljene v členih od 7 do 13. Določbe se začnejo uporabljati od 1.1.2022.
EMBAKOM d.o.o.
Družba za ravnanje z odpadno embalažo
Pod hrasti 33, 1218 Komenda
info@embakom.si