PONUDBA

Spoštovani!
Družba za ravnanje z odpadno embalažo EMBAKOM d.o.o. združuje vrsto strokovnjakov in strokovnih podjetij, ki imajo dolgoletno tradicijo na področju celovitega ravnanja z odpadki. Ponudimo Vam lahko brezplačno svetovanje na področju celovitega obvladovanja odpadkov ter noveliranje Vašega Načrta gospodarjenja z odpadki z namenom optimizacije in zniževanja stroškov.
Izdelamo Vam ponudbo za vključitev v skupni sistem ravnanja z odpadno embalažo družbe EMBAKOM, ki zajema ravnanje z odpadno embalažo v skladu s 25. in 34. členom Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11, 18/14, 57/15, 103/15 in 2/16 – popr. in 35/17).
Ponudba je sestavljena iz dveh delov:
 
v prvem delu Vam izdelamo cenik embalažnin za posamezno vrsto embalažnega materiala, ki ga dajete na trg Republike Slovenije. Ta cenik je prilagojen Vašim količinam, ki jih kvartalno poročate na Finančni urad Republike Slovenije;
 
v drugem delu skupaj z Vami opredelimo Vaše potrebe po zbiralni opremi posamezne odpadne embalaže, ki nastaja na Vašem dvorišču zaradi izvajanja Vaših poslovnih procesov ter glede na vrsto in količine definiramo vse stroške in odkupne cene materialov.
Naša ponudba je v celoti prilagojena Vašim potrebam in sledi naslednjim ciljem:
 
Optimizacija storitev in vseh stroškov ravnanja z odpadno embalažo;
 
Nemoten prenos obveznosti na družbo za ravnanje z odpadno embalažo EMBAKOM;
 
Izvajanje storitev ravnanja z odpadno embalažo na Vaših dvoriščih brez motenja Vaših poslovnih procesov.
Vsem našim zavezancem in končnim uporabnikom dodelimo skrbnika sistema, ki zagotavlja hitro in nemoteno komunikacijo pri reševanju vseh operativnih zadev.
Vsem svojim zavezancem in končnim uporabnikom ponujamo tudi podporo pri inšpekcijskih nadzorih ter izdelavo obdobnih poročil ravnanja z odpadno embalažo v sistemu družbe EMBAKOM.
SPLOŠNI CENIK
Splošni cenik je zgolj informativnega značaja.
VRSTA EMBALAŽNEGA MATERIALA
1.
 
Papir, karton in lepenka ... 5,00 EUR/t
 2.
 
Plastika ... 180,00 EUR/t
 3.
 
Les, palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče ... 25,00 EUR/t
4.
 
Kovine: pločevinke in druge oblike embalaže ... 180,00 EUR/t
5.
 
Steklo ... 5,00 EUR/t
6.
 
Keramika, tekstil, pluta, slama in drugi materiali bio..izvora ... 180,00 EUR/t
Cenik je odvisen od količine in vrste embalažnega materiala, ki ga dajete na trg Republike Slovenije (po 25. členu Uredbe) ter od količine in vrste embalažnega materiala, ki ga uvažate (po 34. členu Uredbe).

Za izdelavo natančne ponudbe za Vaše podjetje se obrnite na tomo.bizjak@embakom.si.
EMBAKOM d.o.o.
Družba za ravnanje z odpadno embalažo
Pod hrasti 33, 1218 Komenda
05 - 908 24 42
info@embakom.si