fotografije doma

EMBAKOM - družba za ravnanje z odpadno embalažo

Družba EMBAKOM d.o.o. je bila ustanovljena leta 2013 zaradi potreb gospodarstva in nepravilnosti pri izpolnjevanju svojih obvez družb za ravnanje z odpadno embalažo pri prevzemanju komunalne odpadne embalaže z dvorišč izvajalcev javne službe. Njeni ustanovitelji so bili KOMTEKS d.o.o., SNAGA Ljubljana d.o.o., CERO Puconci d.o.o., KOCEROD d.o.o., Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., KOSTAK Krško d.d., SIMBIO d.o.o. ter KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o.
Osnovno poslanstvo družbe EMBAKOM je vzpostavitev stabilnega in cenovno vzdržnega sistema ravnanja z odpadno embalažo, kar se kaže v vsakoletnem zniževanju stroškov svojim zavezancem, dolgoročno kvalitetno upravljanje in razvoj sistema ravnanja z odpadno embalažo vseh embalažnih materialov ter izpolnjevanje okoljskih ciljev z zagotavljanjem najboljših rešitev na celotnem območju Republike Slovenije.
Cilji družbe EMBAKOM
  • povezati vse pravne subjekte na področju nastajanja odpadne embalaže, ki so udeleženi v verigi »od zibelke do groba« (gospodinjstva, izvajalci javne službe, trgovina, industrija, predelovalci)
  • vzpostaviti korelacijo med ločenim zbiranjem odpadkov in ceno ravnanja z odpadki (vzpostaviti sistem spodbujanja ločenega zbiranja odpadkov z maksimalnim vključevanjem izvajalcev javne službe ravnanja z odpadki v izvajanje nadstandardnih storitev za družbo EMBAKOM ter enotnim trgom prodaje sekundarnih surovin)
  • maksimalno izkoristiti obstoječo infrastrukturo za ravnanje z odpadno embalažo z namenom optimizacije (zniževanja) stroškov
  • zagotoviti vzdržen sistem ravnanja z odpadno embalažo ter temu ustrezne embalažnine
  • osveščati vse udeležene o sistemu ravnanja z odpadno embalažo
  • vse storitve izvajati v skladu z zakonodajo
Družba EMBAKOM je bila ustanovljena leta 2013 zaradi potreb gospodarstva in nepravilnosti pri izpolnjevanju svojih obvez družb za ravn. z odp. emb. pri prevzemanju komunalne odp. emb. z dvorišč izvajalcev javne službe. Njeni ustanovitelji so bili KOMTEKS, SNAGA Ljubljana, CERO Puconci, KOCEROD, Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., KOSTAK Krško d.d., SIMBIO ter KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA
Osnovno poslanstvo družbe EMBAKOM je vzpostavitev stabilnega in cenovno vzdržnega sistema ravnanja z odp. emb., kar se kaže v vsakoletnem zniževanju stroškov svojim zavezancem, dolgoročno kvalitetno upravljanje in razvoj sistema ravnanja z odp. emb. vseh embalažnih materialov ter izpolnjevanje okoljskih ciljev z zagotavljanjem najboljših rešitev na celotnem območju Republike Slovenije.
Cilji družbe EMBAKOM so povezati vse pravne subjekte na področju nastajanja odpadna embalaža, ki so udeleženi v verigi »od zibelke do groba« (gospodinjstva, izvajalci javne službe, trgovina, industrija, predelovalci), vzpostaviti korelacijo med ločenim zbiranjem odpadkov in ceno ravnanja z odpadki (vzpostaviti sistem spodbujanja ločenega zbiranja odpadkov z maksimalnim vključevanjem izvajalcev javne službe ravnanja z odpadki v izvajanje nadstandardnih storitev za družbo EMBAKOM ter enotnim trgom prodaje sekundarnih surovin), maksimalno izkoristiti obstoječo infrastrukturo za ravnanje z odpadna embalaža z namenom optimizacije (zniževanja) stroškov, zagotoviti vzdržen sistem ravnanja z odpadna embalaža ter temu ustrezne embalažnine, osveščati vse udeležene o sistemu ravnanja z odpadna embalaža in vse storitve izvajati v skladu z zakonodajo.
Družba EMBAKOM je bila ustanovljena leta 2013 zaradi potreb gospodarstva in nepravilnosti pri izpolnjevanju svojih obvez družb za ravn. z odp. emb. pri prevzemanju komunalne odp. emb. z dvorišč izvajalcev javne službe. Njeni ustanovitelji so bili KOMTEKS, SNAGA Ljubljana, CERO Puconci, KOCEROD, Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., KOSTAK Krško d.d., SIMBIO ter KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA
Osnovno poslanstvo družbe EMBAKOM je vzpostavitev stabilnega in cenovno vzdržnega sistema ravnanja z odp. emb., kar se kaže v vsakoletnem zniževanju stroškov svojim zavezancem, dolgoročno kvalitetno upravljanje in razvoj sistema ravnanja z odp. emb. vseh embalažnih materialov ter izpolnjevanje okoljskih ciljev z zagotavljanjem najboljših rešitev na celotnem območju Republike Slovenije.
Cilji družbe EMBAKOM so povezati vse pravne subjekte na področju nastajanja odpadna embalaža, ki so udeleženi v verigi »od zibelke do groba« (gospodinjstva, izvajalci javne službe, trgovina, industrija, predelovalci), vzpostaviti korelacijo med ločenim zbiranjem odpadkov in ceno ravnanja z odpadki (vzpostaviti sistem spodbujanja ločenega zbiranja odpadkov z maksimalnim vključevanjem izvajalcev javne službe ravnanja z odpadki v izvajanje nadstandardnih storitev za družbo EMBAKOM ter enotnim trgom prodaje sekundarnih surovin), maksimalno izkoristiti obstoječo infrastrukturo za ravnanje z odpadna embalaža z namenom optimizacije (zniževanja) stroškov, zagotoviti vzdržen sistem ravnanja z odpadna embalaža ter temu ustrezne embalažnine, osveščati vse udeležene o sistemu ravnanja z odpadna embalaža in vse storitve izvajati v skladu z zakonodajo.
Družba EMBAKOM je bila ustanovljena leta 2013 zaradi potreb gospodarstva in nepravilnosti pri izpolnjevanju svojih obvez družb za ravn. z odp. emb. pri prevzemanju komunalne odp. emb. z dvorišč izvajalcev javne službe. Njeni ustanovitelji so bili KOMTEKS, SNAGA Ljubljana, CERO Puconci, KOCEROD, Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., KOSTAK Krško d.d., SIMBIO ter KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA
Cilji družbe EMBAKOM so povezati vse pravne subjekte na področju nastajanja odpadna embalaža, ki so udeleženi v verigi »od zibelke do groba« (gospodinjstva, izvajalci javne službe, trgovina, industrija, predelovalci), vzpostaviti korelacijo med ločenim zbiranjem odpadkov in ceno ravnanja z odpadki (vzpostaviti sistem spodbujanja ločenega zbiranja odpadkov z maksimalnim vključevanjem izvajalcev javne službe ravnanja z odpadki v izvajanje nadstandardnih storitev za družbo EMBAKOM ter enotnim trgom prodaje sekundarnih surovin), maksimalno izkoristiti obstoječo infrastrukturo za ravnanje z odpadna embalaža z namenom optimizacije (zniževanja) stroškov, zagotoviti vzdržen sistem ravnanja z odp. em. ter temu ustrezne embalažnine, osveščati vse udeležene o sistemu ravnanja z odp. em. in vse storitve izvajati v skladu z zakonodajo.
Izdelavo spletne strani smo zaupali Spletnemu studiu G-Soft iz Kranja.
EMBAKOM d.o.o.
Družba za ravnanje z odpadno embalažo
Pod hrasti 33, 1218 Komenda
info@embakom.si